Kymmenesosa metsänomistajista hiljaisia

PTT:n mukaan hyödyntämättömiä hakkuumahdollisuuksia on eniten aktiivisilla metsänomistajilla.

Suomalaisista yksityisestä metsätalousmaasta noin 10 prosenttia on ns. hiljaisten metsänomistajien omistuksessa, Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreesta selvityksestä käy ilmi. Hiljaisilla metsänomistajilla tarkoitetaan maanomistajia, jotka eivät ole tehneet hakkuita edeltävää metsänkäyttöilmoitusta tai hakeneet kemeratukea edelliseen kymmeneen vuoteen.

Käyttämättömistä hakkuumahdollisuuksista hiljaisten hallussa on 13 prosenttia. Eniten hyödyntämättömiä hakkuumahdollisuuksia oli kuitenkin aktiivisilla metsänomistajilla.

Hiljaiset metsänomistajat eroavat aktiivisista myös tavoitteiltaan. Aktiivisista omistajista suurimmalla osalla korostuvat taloudelliset asiat, hiljaisilla luonto ja ympäristö.

Palveluja helposti

Tutkimus suosittaa useita erilaisia keinoja, joilla puukauppaa ja metsänhoitoa voidaan aktivoida. Ensinäkin metsäasioiden hoitaminen pitäisi tehdä maanomistajille mahdollisimman helpoksi. Toisaalta metsävaratietojen ja yhteystietojen saatavuutta pitäisi parantaa, jotta palvelutarjontaa voidaan kohdentaa oikein.

Ajan puute on yksi metsänomistajien omia metsätöitä rajoittava tekijä.

”Metsä on harvalle pääelinkeino, joten siihen liittyviä töitä tehdään kaiken muun ohessa. Siksi palveluiden vaivattomuus, helppo saatavuus ja asiakaskohtainen joustavuus ovat tärkeitä asioita”, metsäekonomisti Emmi Haltia PTT:ltä toteaa.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut