Tiedonkulun pulmat rasittavat luonnonhoitoa

Monimetsä-hanke esittelee kustannustehokkaita keinoja monimuotoisuuden köyhtymisen torjumiseen.

Metsäammattilaisten mukaan luonnonhoitoa on mahdollista lisätä ja tehostaa talousmetsissä, vaikka hakkuumääriä samalla lisätään. Ammattilaisten näkemyksiä kartoitettiin Monimetsä-hankkeessa, jossa haettiin kustannustehokkaita keinoja monimuotoisuuden köyhtymisen torjumiseen.

Avainasemassa on nykyistä parempi tiedonkulku. Luonnonhoidosta pitäisi sopia jo puukauppojen yhteydessä ja tiedon tulisi kulkea metsänomistajalta motokuskille saakka.

”Maastosuunnittelua on vähennetty metsätaloudessa kustannusten takia. Tämän vuoksi kaikista luontoarvoista ei ole etukäteistietoa, jota hakkuiden toteuttajat tarvitsisivat”, hankkeen projektipäällikkö Timo Vesanto Suomen metsäkeskuksesta kertoo.

Hän korostaa, että pienillä toimintatapojen muutoksilla voidaan esimerkiksi lisätä metsissä lahopuun määrää, säilyttää useampia arvokkaita luontokohteita ja parantaa vesiensuojelua.

”Toimivista menetelmistä ei ole pulaa. Ne täytyisi vain jalkauttaa käytäntöön.”

Hankkeessa esitettyjä luonnonhoitomenetelmiä kokeillaan tänä vuonna, ja parhaat konstit otetaan käyttöön ensi vuonna. Menetelmiä esitellään Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut –selvityksessä.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa ovat mukana muun muassa Suomen metsäkeskus, Metsäteollisuus ry, MTK, Luke, Syke ja Tapio Oy.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat