Lentolaskenta tuotti yllätyksen – läntisen Uudenmaan hirvikanta reippaasti odotettua suurempi

Laskennassa talvisen kannan kooksi arvioitiin 9 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Luonnonvarakeskus (Luke) laski tammikuussa läntisen Uudenmaan rannikkoseudun hirvet lentolaskentana. Talvisen hirvikannan tiheydeksi saatiin 9 yksilöä tuhannella hehtaarilla. Se on tuntuvasti enemmän kuin viime keväänä tuotettu kanta-arvio, jonka perustella tiheys olisi voinut olla korkeintaan 5,8 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Laskennoissa havaittiin yhteensä 356 hirveä 184 laumassa.

Luken tutkijat pitävät tulosta luotettavana ja käytettyä lentolaskentamenetelmää kenties luotettavimpana hirvikannan arvioinnissa käytetyistä menetelmistä. Menetelmä on ollut käytössä vuodesta 2014 etenkin Pohjois-Suomessa.

Lentolaskenta tehtiin, koska metsästyksen yhteydessä kerättävää tietoa hirvikannan koosta ja rakenteesta ei kertynyt metsästyskaudella riittävästi. Tämä johtuu siitä, että hirviä metsästettiin alueella poikkeuksellisen vähän.

”Kevään kanta-arviossa alueen hirvikanta oli arvioitu tavoitetiheyttä matalammaksi ja hirvikannan tuotto pieneksi. Näiden pohjalta metsästyskiintiö asettui alhaiseksi”, kertoo Luken erikoistutkija Jyrki Pusenius tiedotteessa.

Puseniuksen mukaan laskennassa havaittu yllättävän tiheä hirvikanta puoltaa tarkentavien lentolaskentojen tekemistä lähivuosina mahdollisesti myös muilla eteläisen Suomen hirvitalousalueilla. Laskennoista saatavia tuloksia voitaisiin hyödyntää hirven kanta-arviomallin kehitystyössä.

Luonto Luonto

Kuvat