Luonnonvarakeskus karsii toimipisteitään ja luopuu neljäsosasta tutkimusmetsistään

Toimipisteiden vähentämisellä tavoitellaan 1,2 miljoonan euron nettosäästöjä.

Luonnonvarakeskus (Luke) on saanut toimitilojen vähentämistä koskevat yt-neuvottelut päätökseen. Neuvottelujen tuloksena Luke luopuu Paltamon toimipaikasta, tiivistää Suonenjoen ja Haapastensyrjän toimistotilarakennusten käyttöä ja supistaa siellä toimintoja. Lisäksi luovutaan Ruukin navetasta ja lopetetaan Kannuksen ja Parkanon kenttätyön tukikohdat.

Toimenpiteillä tavoitellaan 1,2 miljoonan euron nettosäästöjä toimitilamenoissa. Uudelleen järjestelyt koskevat 49 työntekijää. Heille tarjotaan töitä Luken muilta toimipaikoilta.

Neuvotteluissa tarkasteltiin myös Enonkosken toimipaikkaa.  Sen osalta tilanne jäi vielä auki, ja päätös tehdään vasta hallituksen kehysriihen jälkeen huhtikuussa.

Toimitilojen lisäksi kutistetaan tutkimusalueita. Kahdeksan tutkimusmetsän pinta-ala pienenee yhteensä 7 300 hehtaaria eli runsaalla neljänneksellä, tutkimuspeltojen pinta-ala yhteensä 218 hehtaaria. Luken käyttöön jää vielä 18 000 hehtaaria tutkimusmetsiä ja 850 hehtaaria tutkimuspeltoja.

Toimitilamenojen vähentämiseksi Luke tiivisti viime vuonna toimistotilojaan Helsingissä, Jokioisilla, Mikkelissä ja Tampereella.

Luke aloitti toimitiloja koskevat yt-neuvottelut viime vuoden marraskuussa.

Ministeriö: Toimet tarkoituksenmukaisia

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt Luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston kehittämisestä Luken laatiman suunnitelman mukaisesti.

Ministeriön mukaan suunnitellut kehittämistoimet ovat toiminnan ja talouden tasapainottamisen kannalta tarpeellisia eivätkä ne heikennä Luken kykyä tuottaa tutkimustietoa ja asiantuntemusta koko maan kattavasti.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat