Liito-oravametsä suojeltiin Pohjois-Karjalassa

Tornator on suojellut Metso-ohjelman kautta runsaat 1700 hehtaaria metsää.

Pohjois-Karjalan ely-keskus ja Tornator ovat sopineet yhtiön mailla olevan liito-oravametsän suojelusta. Joensuun Luhtapohjalla sijaitseva Vihtalahden suojelualue on perustettu osana Metso-ohjelmaa ja Liito-orava-Life-hanketta.

Luonnontilaisia, osin soistuneita kangasmetsiä, joissa on arvokkaita pienvesiä sekä liito-oravalle suotuisaa elinympäristöä, on suojeltu noin 14 hehtaaria.

”Monipuolinen ja monimuotoinen suojelualue on puustoltaan vanhaa ja puustorakenteeltaan sellaista, että uhanalaistuneella liito-oravalla on hyvät edellytykset pesiä alueella”, Tornatorin ympäristöasiantuntija Saara Pihlman toteaa.

Tornator on suojellut Metso-ohjelman kautta yli 1700 hehtaaria metsää.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat