Luke: Kuusitukin hinta nousee

Markkinahakkuut nousevat tänä vuonna liki 60 miljoonaan kuutioon, Luonnonvarakeskus arvioi suhdannekatsauksessaan. Nousu jatkuu ensi vuonna.

Markkinahakkuut nousevat tänä vuonna liki 60 miljoonaan kuutioon Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi tuoreessa suhdannekatsauksessaan. Nousu jatkuu ensi vuonna, jolloin päästään liki lähes 62 miljoonaan kuutioon. Hakkuiden lisäyksen taustalla on teollisuuden puun käytön kasvu.

Kuusitukin kantohinnan odotetaan nousevan tänä vuonna hieman, samoin kuusikuidun. Syynä on kuusisahatavaran hyvä kysyntä sekä kuusikuidun lisääntyvä käyttö kartongin valmistuksessa. Sen sijaan muiden puutavaralajien hinnat laskevat. Ensi vuonna mäntykuidun lisääntyvä käyttö nostaa kuitenkin sen kantohintaa.

Tänä vuonna yksityismetsien kantorahatulot nousevat Luken mukaan noin 1,7 miljardiin euroon, ensi vuonna hieman suuremmiksi.

Suhdannekatsauksessa ennakoidaan sahatavaran viennin nousevan tänä vuonna ennätykselliseen 8,5 miljoonaan kuutioon. Etenkin kuusisahatavaran vienti Kiinaan on kasvanut.

Myös ensi vuosi näyttää lupaavalta.

”Vuonna 2017 sahatavaran tuotanto- ja vientimäärien arvioidaan edelleen kasvavan hieman, mutta viennin yksikköhintojen aleneminen tasaantuu”, tutkija Antti Mutanen Lukesta arvioi.

Ensi vuonna sahatavaran kulutuksen ennakoidaan kasvavan myös kotimaassa.

Sekä sellun että kartongin tuotanto ja vienti kasvavat tänä ja ensi vuonna. Taustalla ovat uudet investoinnit sekä hyvä kysyntä maailmanmarkkinoilla.

Painopapereiden kulutus maailmalla sen sijaan laskee, niinpä Suomen paperituotanto ja –vienti vähenevät edelleen. Sellun ja kartongin hyvän kysynnän ansiosta massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus säilyy tänä ja ensi vuonna kuitenkin lähes viime vuoden hyvällä tasolla, Luke arvioi.

METSÄLEHTI

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat