Luke: Puuta lisää kestävästi ja kannattavasti

Ilmastolle ratkaisevaa on, miten paljon puulla korvataan uusiutumattomia raaka-aineita ja miten kauan siitä valmistetut tuotteet sitovat hiiltä.

Puun kysynnän uskotaan kasvavan merkittävästi lähivuosina. Puuntuotannon lisääminen on kuitenkin haaste metsänkäsittelylle, sillä se tulee sovittaa yhteen ilmastotavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden kanssa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) Metsä 150 -hankkeen raportin mukaan puuntuotantoa voidaan lisätä muun muassa kohdentamalla hakkuita, viljelemällä nopeakasvuisia jalostettuja taimia ja siemeniä, säätelemällä harvennusten voimakkuutta, ajoitusta ja harvennustapaa sekä lisäämällä metsämaan tuotoskykyä.

”Hakkuiden lisäämisen välittömänä seurauksena metsissä kasvavan puuston määrä ja hiilivarastot vähenevät. Pidemmän aikavälin vaikutus riippuu siitä, miten metsiä käsitellään hakkuiden lisääntyessä” tutkimusprofessori Jari Hynynen toteaa.

Metsiä hoitamalla voidaan tehokkaasti lisätä puuston kasvua ja samalla lisätä hiilinieluja. Ilmastovaikutusten suhteen ratkaisevaa Hynysen mukaan on kuitenkin se, miten talteen otettu raaka-aine käytetään: miten paljon sillä korvataan uusiutumattomia raaka-aineita ja miten kauan metsäbiomassasta valmistetut tuotteet sitovat hiiltä.

”Puuston kasvun lisääminen edellyttää sekä jo tunnettujen että myös uusien metsänhoidon menetelmien nykyistä laajempaa käyttöönottoa talousmetsissä. Tästä seuraa vääjäämättä lisää kustannuksia metsänomistajalle”, Hynynen sanoo.

Tulokset kuitenkin osoittavat, että oikein kohdennetut ja kustannustehokkaat kasvatustoimet ovat metsänomistajalle taloudellisesti kannattavia.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat