Luken politiikkasuositus: Sekametsät eivät yleisty itsestään

Luonnonvarakeskuksen mukaan sekametsien kasvatuksen lisääminen edellyttää muutoksia koko toimintaympäristöön.

Luonnonvarakeskus (Luke) patistaa sekametsien kasvatukseen. Luken politiikkasuosituksen mukaan sekametsiä lisäämällä voidaan sovittaa yhteen metsien puuntuotantoa, hiilensidontaa, tuhonkestävyyttä ja monimuotoisuutta.

”Sekametsät vastaavat osaltaan Kansallisen metsästrategian 2035 päämääriin, sillä ne vahvistavat metsien elinvoimaisuutta, monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä”, tutkimuslaitoksen politiikkasuosituksessa todetaan.

Sekametsien lisääminen edellyttää Luken mukaan nykyistä monipuolisempia metsänhoidon suosituksia, tietojärjestelmien päivityksiä sekä koulutusta ja opastusta käytännön metsänhoitotöiden toteutukseen.

”Muutos käytännöissä edellyttää viestintää ja koulutusta metsäalan toimijoille sekametsän perustamisesta, taimikonhoidosta ja harvennusten toteutuksesta niin, että sekapuustoisuutta voidaan ylläpitää.”

Politiikkasuosituksen mukaan metsävaratiedoissa tulisi kuvata metsien puulajirakenne nykyistä monipuolisemmin.

”On tärkeää erottaa lehtipuut puulajeittain ja säilyttää puulajitieto metsävaratiedon päivityksissä. Tietojärjestelmien ja niiden käyttämien kasvumallien tulee tukea sekametsien kasvatuksen toteutusta ja suunnittelua”, suosituksessa todetaan.

Kommentit (1)

  1. Onhan tuo jo aikoja sitten ollut metsäfirmojen ohjeistuksissa. Mutta samalla ”politiikkasuositus” tarkoittaa vihervasurien ajaman jk:n mitätöintiä. Sillähän ei sekametsiä edistetä.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat