Metsähallituksen tilinpäätös hyväksytty, tavoitteet saavutettiin

Metsähallitus tulouttaa tänä vuonna valtion kassaan ennakoidun mukaisesti 110 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto on hyväksynyt Metsähallituksen tilinpäätöksen. Metsähallitus tulouttaa tänä vuonna valtion kassaan ennakoidun mukaisesti 110 miljoonaa euroa.

Metsähallitus saavutti viime vuonna sille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tilikauden tulos oli 142,4 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 113,4 miljoonaa euroa.

Metsätaloudesta kertynyt liikevaihto oli 393 miljoonaa euroa ja puuta hakattiin valtion metsistä 6,3 miljoonaa kuutiometriä. Luonnonvarasuunnitelmien mukaan suurin kestävin hakkuukertymä valtion metsissä on 6,8 miljoonaa kuutiometriä.

Metsähallituksen talouskäytössä olevia metsiä on yhteensä noin 3,5 miljoonaa hehtaaria. Tästä 617 000 hehtaaria oli viime vuonna hakkuiden ulkopuolella tai rajoitettujen hakkuiden piirissä yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden eli porotalouden, saamelaiskulttuurin ja metsien virkistyskäytön vuoksi.

Hallitus päätti aiemmin tällä viikolla kehysriihessään, että Metsähallituksen tuloutusta valtion kassaan nostetaan vaiheittain 20 miljoonalla eurolla vuodessa.

Puukauppa Puukauppa