”Hokkuspokkus-konsteja ei ole” – Metsähallitus kasvattaa hiilinieluja perinteisillä keinolla

Lannoitusmääriä on lisätty ja harvennuskäytäntöjä tarkastellaan.

Metsähallituksen tavoitteena on, että valtion monikäyttömetsien hiilinielu kasvaa 10 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Tästä linjattiin vuonna 2020. Vuonna 2018 monikäyttömetsien hiilinielu oli 8,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia VMI 12 -tietojen mukaan. Viime vuoden lopulla nielu oli 9,2 miljoonaa tonnia.

”Eli kasvua oli 13,1 prosenttia. Ollaan siis hyvässä vauhdissa”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula totesi Metsähallituksen webinaarissa torstaina.

Hyvään tulokseen on päästy melko perinteisin metsänhoitomenetelmin: nopea uudistaminen, puulajivalinnat kasvupaikan mukaan, hyödynnetään jalostettua siementä ja tehdään hoitotyöt sekä harvennukset ajallaan.

”Tässä ei mitään hokkuspokkus-konsteja ole, lähinnä oikea-aikaista metsänhoitoa”, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen selvitti.

Pieniä muutoksia on käytäntöihin kuitenkin tullut. Esimerkiksi lannoitusmääriä on kasvatettu – tavoitteena on lannoittaa 30 000 hehtaaria vuosittain, mihin ei ole kuitenkaan aivan ylletty. Lannoituskohteiden valinnassa on keskitytty nuorempiin metsiin, kun aiemmin keskityttiin päätehakkuuikää lähestyviin. Myös karumpia kohteita on lannoitettu.

Muutos perustuu siihen, että lannoitusten suunnitteluun vaikuttaa taloudelliisten syiden lisäksi nyt myös hiilinielu.

Yläharvennus käyttöön

Harvennusmallit ovat suurennuslasin alla myös Metsähallituksessa.

”Sellaista tarkastelua tullaan tekemään, että pitäisikö harvennukset tehdä hieman myöhemmin ja jättää metsät hieman tiheämmiksi”, Lehtonen kertoi.

Lisäksi myöhemmissä harvennuksissa on otettu käyttöön yläharvennus, jolloin jäävä runkoluku on suurempi kuin alaharvennuksessa. Näin myös kiertoaika kasvaa 10–20 vuotta.

Eduskuntavaalien alla keskusteltiin vilkkaasti metsälain uudistamisen tarpeesta. Metsähallituksessa sitä ei pidetä tarpeellisena.

”Meidän tekemistä määrittää omistajan tahto. Edellinen lainmuutos ei juuri meihin vaikuttanut, meillä on yhä käytössä esimerkiksi ikä- ja läpimittarajat hakkuissa”, Kumpula totesi.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat