Metsäkeskus: Metsälakirikkomusten määrä edelleen laskussa, rangaistuksissa pientä nousua

Viime vuonna metsälakirikkomuksista tuomittiin 17 sakkorangaistusta.

Dronetarkastuksilla selvitetään, ulottuvatko satelliittikuvista havaitut hakkuut metsälakikohteen puolelle.  Dronekuvassa näkyy jyrkänne ja sen länsipuolella tehty hakkuu. Jyrkänteen ja sen alusmetsän muodostama metsälain erityisen tärkeä elinympäristö on rajattu punaisella. Kuvan perusteella hakkuu on jäänyt metsälain erityisen tärkeän elinympäristön rajauksen ulkopuolelle, eikä metsälakia ole rikottu.  (Kuva: Suomen Metsäkeskus)
Dronetarkastuksilla selvitetään, ulottuvatko satelliittikuvista havaitut hakkuut metsälakikohteen puolelle. Dronekuvassa näkyy jyrkänne ja sen länsipuolella tehty hakkuu. Jyrkänteen ja sen alusmetsän muodostama metsälain erityisen tärkeä elinympäristö on rajattu punaisella. Kuvan perusteella hakkuu on jäänyt metsälain erityisen tärkeän elinympäristön rajauksen ulkopuolelle, eikä metsälakia ole rikottu. (Kuva: Suomen Metsäkeskus)

Suomen metsäkeskus havaitsi viime vuonna 130 epäiltyä metsälakirikkomusta. Epäilyjen määrä on ollut laskussa – edellisvuonna epäiltyjä rikkomuksia havaittiin 183 kappaletta ja vuonna 2020 290 kappaletta.

Alkuvuoden perusteella – tammi-kesäkuussa havaittu 52 epäilyä – lasku näyttää jatkuvan tänä vuonna, Metsäkeskuksesta arvioidaan.

Viime vuonna metsälakirikkomusepäilyjä selvitetiiin 130 kappaletta. Näistä 109:ssä epäiltiin metsäkäyttöilmoituksen laiminlyöntiä ja 15 kohteessa epäiltiin, että metsäalin erityisen tärkeää elinympäristöä oli hakattu lainvastaisesti. Loput koskivat liiallisia korjuuvaurioita. Epäilyistä 48 tapausta eteni poliisitutkintaan.

Poliisitutkinnat keskeytetään kuitenkin usein. Viime vuonna metsälakirikkomuksista tuomittiin 17 sakkorangaistusta. Rangaistusten määrä on Metsäkeskuksen mukaan kuitenkin hienoisessa nousussa.

Hakkuiden lainmukaisuutta valvotaan satelliittivalovontamenetelmän avulla. Se otettiin käyttöön vuonna 2019, minkä jälkeen metsälakirikkomusepäilyjen määrä kasvoi kahtena vuonna peräkkäin. Nyt määrät ovat siis laskussa.

”Ilmi tulleiden rikkomusten määrä on jatkanut laskuaan. Tähän on vaikuttanut tehokas valvonta sekä metsäalan toimijoiden tekemä järjestelmien ja toimintatapojen kehittämistyö. Myös neuvonnalla ja ennakoivalla valvonnalla on pystytty vaikuttamaan toimintaan”, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta tiedotteessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus