Metsäliitto laski osuuskorkoaan – voitonjako viime vuodelta yhteensä 101 miljoonaa euroa

Sääntömääräisille perusosuuksille maksetaan viime vuoden tuloksen perusteella korkoa 6,5 prosenttia.

Metsäliitto Osuuskunta laskee osuuspääomille maksettavaa osuuskorkoa. Osuuskunnan edustajisto päätti eilen torstaina, että Osuuskunta maksaa jäsenen sijoittamille sääntömääräisille perusosuuksille vuoden 2023 tuloksen perusteella korkoa 6,5 prosenttia. Se on 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuodelta 2022 maksettu korko.

Metsä1-lisäosuuksille maksettava korko laski niin ikään 0,5 prosenttiyksiköllä 6 prosenttiin, A-lisäosuuksien korko prosenttiyksiköllä 3 prosenttiin, sen sijaan B-lisäosuuksien korko säilyi ennallaan yhdessä prosentissa.

Lisäksi päätettiin, että ylijäämänpalautuksena jaetaan 0,30 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana.

Kokonaisuudessaan päätetty voitonjako viime vuodelta on noin 101 miljoonaa euroa eli saman verran kuin vuodelta 2022. Tästä ylijäämänpalautuksena maksettavan puukauppapohjaisen voitonjaon osuus on noin 16 prosenttia. Osuuskorot ja ylijäämänpalautukset maksetaan 10. toukokuuta 2024.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus