Metsämiesten Säätiön alle voi nyt perustaa oman nimikkorahaston

Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa: nimikkorahaston tai määrätarkoitusrahaston perustaminen.

Metsämiesten Säätiö on avannut mahdollisuuden perustaa oma rahasto Säätiön alaisuuteen. Perustamalla rahaston ja kartuttamalla sitä lahjoittaja voi pysyvällä tavalla tukea tärkeänä pitämäänsä asiaa metsien talouskäytön ja ihmisen hyväksi, säätiöstä kerrotaan.

Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa: nimikkorahasto ja määrätarkoitusrahasto. Nimikkorahaston perustamispääoma on vähintään 50 000 euroa. Rahaston varat käytetään lyhentämättömänä ilman kohdentamisrajoitteita Metsämiesten Säätiön myöntämiin apurahoihin ja stipendeihin metsäalan ja sillä toimivien ihmisten hyväksi.

Määrätarkoitusrahaston perustamispääoma on vähintään 100 000 euroa. Sen käyttövaroja kartutetaan vuosittain pääomalle laskettavalla 4 prosentin kiinteällä korolla. Rahastolle tehdään omat säännöt yhteistyössä lahjoittajan kanssa. Pääomaa ja käyttövaroja käytetään lahjoittajan säännöissä määräämään tarkoitukseen apurahoina ja stipendeinä.

Säätiö ei peri rahastojen hoidosta hallinnointipalkkiota, joten kaikki varat käytetään rahaston tehtävän mukaisesti. Kustakin rahastosta haettavaksi laitetut ja myönnetyt apurahat julkaistaan Metsämiesten Säätiön kotisivuilla ja vuosikertomuksessa.

Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa vuosittain oman sijoitustoimintansa tuottoa sekä saatuja lahjoitusvaroja vajaat 2 miljoonaa euroa apurahoina ja stipendeinä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus