Metsämuistojen keruu poiki yli 300 kirjoitusta

Kirjoituksista nousivat esiin myös ajankohtaiset aiheet kuten ilmastonmuutos ja avohakkuut.

Metsään liitetään erilaisia merkityksiä taloudesta rauhaan ja terveydestä perintöön, Suhteeni metsään -muistitietokeruuseen lähetetyt tekstit osoittavat. Kirjoituksia saatiin yhteensä 309 kappaletta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja Metsämuseo Luston järjestämä keruu toteutettiin tämän vuoden tammi-lokakuussa.

Kirjoitusten perusteella metsä on ollut ihmisten mukana niin töissä, harrastuksissa, armeijassa, tärkeissä luontokokemuksissa kuin metsäfestareilla. Ajankohtaiset aiheet – ilmastonmuutos, biodiversiteetti ja avohakkuut – nousivat esiin. Kirjoituksissa verrataan kaupungissa ja maaseudulla asuvien suhdetta metsään sekä kaupunkimetsiä maaseudun metsiin.

Kirjoittajia on askarruttanut se, mikä on oikeaa, aitoa metsää. Kirjoituksissa tartutaan myös julkiseen keskusteluun metsistä ja omistamisesta. Vaikka ei omistaisikaan metsää, metsät koetaan usein osaksi suomalaisuutta ja kansanperinnettä.

Kirjoittajista suurimman ikäluokan muodostivat yli 60-vuotiaat, mutta myös nuoremmilta saatiin runsaasti kirjoituksia. Vastauksia tuli eri puolilta Suomea ja eri ammattikunnista.

Kirjoitukset on tallennettu SKS:n arkistoon. Aineistoa tullaan ensimmäiseksi hyödyntämään vuosina 2020–2025 Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa -tutkimushankkeessa, jossa tartutaan niin instituutioiden, metsäammattilaisten kuin metsänomistajienkin metsäsuhteeseen. Lisäksi aineistoa käytetään tieteellisissä opinnäytetöissä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat