Metsätalouden koulutukselle kehittämisverkosto

Tavoitteena on kehittää joustava ja tarpeisiin nopeasti reagoiva koulutusjärjestelmä.

Maa- ja metsätalousministeriö kokoaa kehittämisverkoston päivittämään metsäalan koulutuksen kehittämistarpeita. Tavoitteena on kehittää metsäalalle joustava ja tarpeisiin nopeasti reagoiva koulutusjärjestelmä.

Mukana verkostotyössä ovat metsäalan koulutukseen vaikuttavat keskeisimmät toimijat: opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetushallitus, Metsäkoulutus ry, oppilaitosten edustajat sekä alan yritykset.

Työskentely kohdistetaan sekä tutkinto- että täydennyskoulutukseen. Kehittämisverkosto innovoi, tukee ja pyrkii lisäämään oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat