MTK: Metsävähennystä tulisi nostaa

Järjestön mielestä vähennyksen tulisi vastaat puuston todellista osuutta metsän hankintamenosta.

Metsävähennys tulisi nostaa vastaamaan puuston todellista osuutta metsän hankintamenosta, MTK esittää. Puuston osuus metsän hankintamenosta on järjestön mukaan tyypillisesti 90-95 prosenttia. Tällä hetkellä metsävähennyspohja on 60 prosenttia metsän hankintamenosta.

MTK:n mukaan vähennyksen korotuksella varmistettaisiin se, että biotalouden raaka-aineena puu liikkuisi kaupassa.

Lisärahaa biotalouteen ja tutkimukseen kaivataan

MTK arvioi samalla valtionvarainministeriön ensi vuoden budjettiesitystä. Esitys on järjestön mukaan kokonaisuutena tasapainoinen ja maltillinen, Ilmastopolitiikassa toimet jäävät kuitenkin vajaiksi: vaikka toimia ja rahoitusta fossiilitaloudesta eroon pääsemiseksi esitetään, ei budjetissa oteta riittävästi huomioon biotalouden koko potentiaalia ilmastonmuutoksen ratkaisijana.

Järjestö pettyi myös biokaasun lisäämisen vähäiseen rahoitukseen. Hajautetun biokaasun tuotantoon pitäisi panoksia korottaa vähintään kymmenkertaisiksi esitetystä.

Myös luonnonvara-alan koulutukseen ja tutkimukseen tarvittaisiin moninkertaisesti enemmän rahoitusta. Samoin puurakentamisen edistämiseen.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Blogit ja Kolumnit

Keskustelut

Kuvat