Opas kertoo: Näin huomioit maiseman hakkuissa

Parhaimmillaan metsänkäytöllä voidaan jopa korostaa maiseman erityispiirteitä.

Metsänkäsittely vaikuttaa aina maisemaan tavalla tai toisella. Miten maisema sitten pitäisi ottaa huomioon metsänkäsittelyssä ja muussa maankäytössä, siihen vastaa tuore opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun.

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten laatima opas tarjoaa maisematietoa niin kuntien päättäjille, maanomistajille kuin kaikille kansalaisille. Oppaassa avataan maisemakäsitettä laajemmin, kerrotaan mistä aineksista maisema rakentuu ja mitä arvoja sisältyy arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Opas toimii työkaluna alueen erityispiirteiden huomioon ottamiseen, kun uusia toimenpiteitä suunnitellaan arvokkaille maisema-alueille. Lisäksi oppaassa käsitellään mahdollisuuksia, joita maisema voi tarjota elinkeinoelämälle ja ihmisten hyvinvoinnille.

Oppaan tarkoituksena on myös edistää maankäytön suunnittelijoiden, maanomistajien, maaseutuyrittäjien ja asukkaiden välistä yhteistyötä ja ymmärrystä. Maankäytön suunnittelussa on myös tärkeää huomioida valtakunnallinen tasa-arvoisuus.

Opas on ladattavissa verkosta osoitteesta www.maajakotitalousnaiset.fi/maisemaopas.

Metsänhoito Metsänhoito