Otsolla yli miljoonan euron puukauppavelat metsänomistajille

Yhtiön tilinpäätöstiedot paljastavat synkät talousluvut.

Yrityssaneerausmenettelyyn hakeneen Otso Metsäpalvelut Oy:n Pirkanmaan käräjäoikeudelle toimittamasta saneerausmenettelyhakemuksesta käy ilmi, että yhtiöllä on velkaa yhteensä noin 12,2 miljoonaa euroa. Hakemuksen liitteenä toimitettujen tilinpäätöstietojen mukaan Otso on maaliskuun 2019 ja heinäkuun 2020 välisenä ajanjaksona tehnyt tappiota lähes 6,3 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kyseisenä ajanjaksona on kertynyt noin 41,5 miljoonaa euroa.

Metsänomistajille maksettavia puukauppamaksuja yhtiöllä on rästissä 1 023 000 euron edestä. Otson saneeraushakemuksen liitteenä on listattu yhteensä noin 650 velkojaa. Yli tuhannen euron saatavia on noin 250 henkilöllä tai yrityksellä. Näistä noin sata saatavaa kohdistuu puukauppatuloihin.

Otson suurimpia velkojia ovat verottaja sekä rahoitusyhtiöt. Verohallinnolla sekä Op Yrityspankilla on molemmilla noin 2,8 miljoonan euron saatavat Otsolta. Keskinäisellä eläkevakuutusyhtiö Ilmarisella on saatavia noin 544 000 euroa.

Saneeraus leikkaisi velkoja

Otso arvioi saneerausmenettelyhakemuksessaan, että se pystyisi 6–7 vuoden mittaisen saneerausohjelman aikana lyhentämään velkojaan 450 000–550 000 euroa vuodessa.

Yhtiö suunnittelee hakemuksen mukaan keskittyvänsä jatkossa myynnissä ja palvelutuotannossa sen vahvoihin liiketoiminta-alueisiin, kuten yksityisteiden perusparannus- ja siltahankkeisiin sekä tiekunta- ja puunkäsittelypalveluihin. Lisäksi yhtiö harkitsee luopuvansa ”toiminnoistaan, joiden markkinanäkymä ei ole suotuisa ja joiden katetaso on markkinaehtoisessa liiketoiminnassa riittämätön.” Otso harkitsee myös vähentävänsä ”vähäkatteisia toimintoja kuten puunmyyntiä.”

Selvittäjäksi nimetyn asianajaja Jussi Laakkosen on laadittava ehdotus saneerausohjelmaksi ja toimitettava se Pirkanmaan käräjäoikeudelle viimeistään 2.2.2021. Jos yhtiön suunnittelema saneerausohjelma hyväksytään, on odotettavaa, että Otson velkojien saamisia leikataan huomattavasti.

Hakemuksessa arvioidaan kuitenkin saneerauksen olevan velkojien kannalta konkurssia parempi vaihtoehto. Yhtiön varat ovat taseen 7/2020 mukaan noin kuusi miljoonaa euroa ja varojen likvidaatioarvio on noin neljä miljoonaa euroa.

Otso Metsäpalvelut Oy:n liiketoiminta alkoi 1.10.2016, kun se oli hankkinut liiketoimintakaupalla Suomen metsäkeskuksen alaisen liiketoimintayksikön liiketoiminnat ja hankekannan. Yhtiö on tuottanut muun muassa rakentamis- ja asiantuntijapalveluita yksityisteiden ja siltojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitämiseen sekä metsänhoitoon liittyviä palveluita.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito