Pallas-Yllästunturi yhä suosituin kansallispuisto

Viime vuonna kansallispuistoihin tehtiin yhteensä 3,2 miljoonaa käyntiä

Kansallispuistojen käyntimäärien nousu jatkui viime vuonna, joskin kasvu loiveni. Vuonna 2018 puistoihin tehtiin 3,2 miljoonaa käyntiä, mikä on kaksi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Ylivoimaisesti suosituin oli Pallas-Yllästunturin kansallispuisto, jossa rekisteröitiin 550 000 käyntiä. Toiseksi eniten käyntejä oli Nuuksiossa ja Urho Kekkosen puistossa, noin 340 000 kummassakin. Kaikkiaan kansallispuistoja on 40.

Kun kansallispuistojen lisäksi mukaan lasketaan Metsähallituksen hoidossa olevat valtion retkeilyalueet ja muut virkistyskohteet, käyntejä kertyi yhteensä 6,9 miljoonaa. Se on runsaat 100 00 käyntiä enemmän kuin edellisvuonna. Retkeilyalueiden käyntimäärät nousivat jopa 11 prosenttia.

Rahoitus kutistuu

Metsähallituksen mukaan kasvuluvut kertovat luontomatkailun ja luonnossa liikkumisen suosion noususta. Kävijöiden kokema terveyshyötykin on kasvanut: kävijöistä 88 prosenttia koki luontoretkellä olleen melko tai erittäin paljon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.

Myönteiset vaikutukset kuitenkin uhkaavat vähentyä. Metsähallituksen Luontopalvelujen rahoitus on aleneva, mutta suojelualueiden määrä kasvava. Käytössä on siis koko ajan vähemmän rahaa per asiakas.

”Tämä on erityisen harmillista siksi, että kansallispuistojen ja muiden luontokohteiden kävijöiden tarpeet ovat lisääntyneet ja erilaistuneet ja kansainvälisten kävijöiden määrät kasvavat”, luontopalvelujohtaja Timo Tanninen Metsähallituksesta sanoo.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset