Metsitykseen ehdotetaan tukea ja maankäytön muutoksille maksuja

Tuoreen selvityksen mukaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseen maankäyttösektorilla tarvitaan tehokkaita ohjauskeinoja.

Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikilla toimialoilla toimia, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistetaan hiilinieluja. Vaikka metsityksen, metsäkadon ehkäisyn ja maatalousmaiden ilmastotoimien vaikutukset ovat pieniä suhteessa metsien kokonaisnieluun, toimet ovat Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreen selvityksen mukaan silti perusteltuja maankäyttösektorilla.

Luken laskelmien mukaan metsäkadon vähentäminen erityisesti turvemailla on hyödyllisempää kuin peltojen metsittäminen. Metsitys taas voisi olla kannattavaa pohjoisen paksuturpeisilla alueilla.

Päästövähennyksiin pääsemiseksi tehokkaat ohjauskeinot ovat tarpeen. Selvityksen mukaan esimerkiksi metsien raivaamista pelloiksi voitaisiin vähentää maankäytön muutoksiin kohdistuvilla maksuilla. Metsitystä taas voitaisiin edistää muiden käyttömuotojen suhteen vähäarvoisille kohteille suunnatulla metsitystuella, ja maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän toimilla voitaisiin pienentää maatalouden päästöjä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat