Paperiteollisuudessa saatiin neuvottelutulos

Kaksivuotisen sopimuksen palkankorotusten vaikutus on ensimmäisenä sopimusvuonna 1,8 prosenttia ja toiselle vuodelle 1,7 prosenttia.

Paperiteollisuudessa on saavutettu neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja se päättyy marraskuun lopussa 2019. Palkankorotusten vaikutus on ensimmäisenä sopimusvuonna 1,8 prosenttia ja toiselle vuodelle 1,7 prosenttia.

Uusi sopimus mahdollistaa ulkopuolisen työvoiman käytön työnantajan päätöksellä esimerkiksi siivouksessa ja vartioinnissa. Paikallisesti sopien ulkopuolista työvoimaa voidaan käyttää myös varastotoiminnoissa sekä lastaus- ja purkutöissä. Joulun ja juhannuksen ajan seisokkikäynnistä maksettavia korvauksia ja kertyviä vapaita kohtuullistetaan.

”Muutokset työehtosopimukseen mahdollistavat yrityksissä tuottavuuden parantamisen paikallisella sopimisella. Toimiva paikallinen sopiminen edellyttää luottamusta, jolle uusi työehtosopimus tarjoaa pohjan”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Paperiliiton tes-neuvottelukunta on tulokseen tyytyväinen. Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että Paperiliiton hallitus hyväksyy sen. Hallitus kokoontuu ensi maanantaina. Sopimusesitys on hyväksyttävä myös Metsäteollisuus ry:ssä.

Sopimuksen syntyminen tarkoittaa, ettei Paperiliiton julistama ylityökielto ole enää voimassa.

Puukauppa Puukauppa