Perinnemaisemien kartoitukset käyntiin Etelä-Savossa kesäkuussa

Maanomistajaan otetaan aina yhteyttä ennen maastoinventointia.

Etelä-Savon ely-keskus jatkaa perinnemaisemien inventointeja kesäkuussa. Inventointeja on tehty jo kahtena edellisenä kesänä. Nyt kartoitetaan aiemmin arvioitujen kohteiden muutokset ja tarkistetaan niiden laajentumismahdollisuudet. Lisäksi tutkitaan uusia kohteita.

Työtä tehdään tänä kesänä muun muassa Juvalla, Rantasalmella, Kangasniemellä ja Ristiinassa. Maanomistajaan otetaan aina yhteyttä ennen maastoinventointia, ely-keskuksesta kerrotaan. Halutessaan hän voi osallistua maastokäynnille, jolloin hän saa tietoa kohteesta sekä sille soveltuvista hoitomuodoista ja hoidon rahoituksesta.

Maastokäynnillä kartoitetaan kohteen puusto, kasvillisuus ja maisemalliset arvot. Lisäksi selvitetään maanomistajaa haastattelemalla kohteen historiaa ja annetaan ohjeita kohteen hoitamiseen. Maanomistajan luvalla arvokkaiksi todettujen perinnemaisemien tiedot kirjataan ympäristöhallinnon ja Metsähallituksen yhteiseen paikkatietojärjestelmään. Inventoinnin jälkeen maanomistajalle toimitetaan keskeiset tiedot kohteesta kirjallisesti.

Inventointi ei velvoita maanomistajaa hoitamaan kohdetta. Hoito on kuitenkin erittäin suositeltavaa, ely-keskuksesta todetaan.

Mikäli maanomistajilla on vanha niitty, hakamaa tai metsälaidun, joka kaipaisi tarkempaa selvittelyä, ely-keskuksen inventoijat ottavat mielellään vastaan vinkkejä uusista kohteista.

Perinnemaisemien inventointi on osa tänä vuonna käynnistynyttä Helmi-elinympäristöohjelmaa. Inventointien lisäksi ohjelmassa kunnostetaan käytöstä pois jääneitä umpeenkasvaneita kohteita.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut