Puun hintojen nousu jatkui helmikuussa, ostot vähenivät tammikuulta

Kuitupuun keskikantohinnat kohosivat 3–5 prosenttia, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää.

Helmikuussa puuta ostettiin teollisuuden käyttöön runsaat 3 miljoonaa kuutiota, Luonnonvarakeskuksen tilastoista selviää. Ostomäärä laski tammikuulta 500 000 kuutiota ja vuoden takaisesta runsaat 100 000 kuutiota.

Tammi-helmikuussa puuta silti ostettiin kaksi prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla.

Hinnat olivat nousussa. Kuitupuun keskikantohinnat kohosivat puulajeittain vaihdellen kolmesta viiteen prosenttia, ja tukkipuun hinnoissa nousua oli enimmillään kaksi prosenttia.

Sen sijaan kuitupuun hankintahinnat laskivat tammikuulta.

Helmikuu 2024 Verrattuna edelliseen kuukauteen Verrattuna koko edelliseen vuoteen
€/m3 % %
Pystykaupat
Mäntytukki 70,44 +2 -1
Kuusitukki 73,26 +1 -3
Koivutukki 61,54 +2 +5
Mäntykuitupuu 26,90 +5 +6
Kuusikuitupuu 28,43 +3 +3
Koivukuitupuu 27,40 +5 +4
Hankintakaupat
Mäntykuitupuu 46,52 -2 +3
Kuusikuitupuu 47,06 -1 -1
Koivukuitupuu 46,56 -2 -1

Luken tilastoimat hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puunkauppasopimuksiin kirjattuihin hintoihin. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.

Tilastoon ilmoittavat puukauppatietoja suurimmat puun ostajat ja metsänhoitoyhdistykset. Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa, joten julkaistut puumäärät edustavat noin 90 prosenttia metsäteollisuuden yksityismetsistä ostamasta puusta.

Puukauppa Puukauppa