Puutuotealalla näytön paikka

Puurakentaminen avaa uusia mahdollisuuksia puutuotealan yrityksille.

Jalostettujen puutuotteiden vienti on vähäistä ja alan kannattavuus muuta teollisuutta heikommalla tasolla, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistamassa puutuoteteollisuuden toimialaraportissa. Alalla ei myöskään ole viime vuosina tehty merkittäviä investointeja, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Puurakentamisen kasvu avaa kuitenkin uusia liiketoimintamahdollisuuksia puutuotealan yrityksille.

”Puun myönteiset ominaisuudet hiiltä sitovana raaka-aineena antavat puutuotteiden kehittämiselle uusia mahdollisuuksia. Panostukset biotalouteen tukevat tätä kehitystä. Puu on tärkein materiaali biotalousstrategian toteuttamisessa”, toteaa raportin koonnut toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki Kainuun ely-keskuksesta.

Raportin mukaan uusien tuotteiden kehittäminen on avainroolissa. Perinteisesti puutuotealan uudistumiskyky on ollut heikko ja tuotekehitykseen on käytetty vain vähän resursseja. Jatkossa alan yritysten olisi hankittava uutta osaamista ja panostettava tuotekehitykseen.

”Puutuotealan yritysten tulisi pystyä kehittämään tuotteitaan ja toimintaansa niin, että niillä olisi mahdollisuuksia saada vientituotteilla aikaan suurempia volyymejä. Puumateriaalille on löydettävissä uusia kannattavia käyttösovelluksia ja kysyntää markkinoilla”, Loukasmäki sanoo.

”Uudet puupohjaiset tuotteet ja niiden tuotantoprosessit edellyttävät uuden teknologian kehittämistä. Uudet ideat tarvitsevat puolestaan uutta yrittäjyyttä. Näiden toimien edistämiseen tarvitaan laajaa ja ennakkoluulotonta kehitystyötä ja yhteistyötä.”

Puukauppa Puukauppa

Kuvat