Ruotsissa hirvituhoja edelleen tavoiteltua enemmän, taimikoissa joka kymmenettä mäntyä syöty

Eniten tuhoja on ollut eteläisen Ruotsin taimikoissa.

Hirvieläinten vahingoittamien mäntyjen osuus taimikoissa on Ruotsissa viime vuosina ollut noin 11 prosenttia, maan metsäviranomainen Skogsstyrelsen kertoo. Kyse on kolmen viime vuoden, koko maata koskevasta keskiarvosta. Riistavahinkoinventoinnin mukaan eniten vahinkoja – 14 prosenttia – on ollut eteläisessä Ruotsissa Götanmaalla, vähiten pohjoisessa Norrlannissa, 10 prosenttia.

Määrä on yli tuplasti suurempi kuin tavoitteeksi asetettu 5 prosentin vahinkomaksimi, Skogsstyrelsenistä todetaan. Vain kolmella hirvitalousalueella päästiin viiden prosentin tavoitteeseen, hirvitalousalueita on Ruotsissa liki 150 kappaletta.

Ruotsissa hirvikannan säätelyjärjestelmä uudistettiin vuonna 2012, ja tuolloin tavoitteeksi asetettiin parempi tasapaino hirvikannan koon ja metsästä saatavan ravinnon välillä.

”Nyt nähdään, että tasapainoa ei ole saavutettu. Hirvieläinten aiheuttamat vahingot ovat ruotsalaisissa metsissä yhä aivan liian suuret”, riista-asiantuntija Ebba Henning Planck Skogsstyrelsenistä kertoo.

Jotain myönteistäkin tuloksista löytyy. Kolmanneksella hirvitalousalueista vahinkojen määrä on laskussa. Myös hirvikanta on pienentynyt vuodesta 2012, lisäksi metsiä uudistetaan entistä enemmän männylle.

Toisaalta vaikka hirvien määrä on vähentynyt, muiden hirvieläinten määrä on kasvanut.

Skogsstyrelsenin on määrä selvittää seuraavaksi, millaisilla toimilla vahinkojen määrää voidaan pienentää.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto