SAK ehdottaa uutta varallisuusveroa

Vero kohdistuisi muun muassa osakkeisiin, pankkitalletuksiin, peltoihin ja metsiin.

SAK haluaa siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta pääomien ja varallisuuden verottamiseen ensi vaalikaudella. Tätä varten luotaisiin uusi, laajapohjainen varallisuusvero, joka koskisi muun muassa pankkitalletuksia, osakkeita, metsiä ja peltoja. Jos yli 100 000 euron sijoitusvarallisuuksiin kohdistuisi 0,1 prosentin vero, verotuloja kertyisi yli 100 miljoonaa euroa, järjestö laskee.

Lisäksi SAK lopettaisi viime vaalikaudella luodut yrittäjävähennyksen sekä metsälahjavähennyksen. Myös perintö- ja lahjaveron sukupolvenvaihdoksen huojennusta tulisi leikata sekä perua perintöveron kevennys ja palata siinä vuoden 2016 tasolle.

Esitetyt veromuutokset poikisivat järjestön mukaan yhteensä liki 800 miljoonan euron verovaikutuksen. Siitä osa voitaisiin hyödyntää pieni- ja keskituloisten veronkevennyksiin matalasuhdanteessa, SAK esittää.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus