Sanastotyö etenee, nyt metsien rakenteeseen liittyvät termit lausunnoilla

Metsien rakenne ja kehitys -sanasto sisältää termimääritykset 159 metsään liittyvälle keskeiselle käsitteelle

Suomen metsäkeskuksen vetämässä sanastotyössä on edetty jo kolmanteen osaan. Nyt on valmistumassa Metsien rakenne ja kehitys -sanosto, jota pääsee kommentoimaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Sanasto on tarkoitus julkaista kesäkuussa.

”Kaikki metsäalalla työskentelevät voivat kommentoida sanastoehdotusta Lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Sanastoa voi kommentoida yleisesti koko sanaston tasolla, yksittäisen käsitekokonaisuuden tai yhden käsitteen termitietojen tasolla”, toteaa Metsäkeskuksen projektipäällikkö Kai Blauberg tiedotteessa.

Metsien rakenne ja kehitys -sanasto sisältää termimääritykset 159 metsään liittyvälle keskeiselle käsitteelle. Suomen kielen rinnalla termimääritykset julkaistaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi sanastossa ovat mukana myös ruotsin-, englannin- ja venäjänkieliset termivastineet.

Sanaston mukaan esimerkiksi sana metsä tarkoittaa yhdestä tai useammasta metsiköstä koostuvaa puustoista aluetta. Ja aluskasvillisuus tarkoittaa sammalien, jäkälien, ruohojen, heinien, varpujen ja matalien pensaiden muodostamaa kasvillisuutta.

Sanaston laatimiseen on osallistunut muun muassa asiantuntijoita Metsäkeskuksesta ja Luonnonvarakeskuksesta.

Sanastohankkeessa on suunnitteilla seitsemän osaa. Niistä kaksi – Tuli metsässä -sanasto ja Metsähydrologia ja metsäojitus -sanasto – on jo julkaistu. Muut osat – Metsämaa, Kasvupaikat ja metsätyypit, Suo- ja turvekangastyypit sekä Metsätuhot ja metsänsuojelu – on tarkoitus julkaista ensi syksyn aikana.

Metsänhoito Metsänhoito