Stora Enso: Kaikelle puulle on nyt kysyntää

Metsäyhtiön ostoslistan kärjessä ovat ensi kesän päätehakkuu- ja harvennuskohteet.

Puukauppaa on käyty helmi-maaliskuussa vilkkaasti, Stora Enson puumarkkinakatsauksessa todetaan. Kotimaisen puun hyvä kysyntä on pitänyt myös sekä tukkien että kuitupuun hinnat korkealla tasolla.

Yhtiön tehtailla on nyt kysyntää kaikille puutavaralajeille. Ostolistan kärjessä ovat ensi kesän korjuulle sopivat päätehakkuu- ja harvennuskohteet. Myös kevään kelirikkokauteen soveltuvat kovanmaan päätehakkuut hyvien kuljetusyhteyksien varrelta kiinnostavat.

Kuluva talvi on ollut korjuun kannalta erinomainen. Talviolosuhteet on tarkoitus hyödyntää viimeiseen talvipäivään saakka, ja kaikki korjuuresurssit on käytössä ennen kelirikkokauden alkua, Stora Ensosta kerrotaan.

Stora Enso muistuttaa myös, että FSC-sertifioidun puun kysyntä kasvaa jatkuvasti. Yhtiön mukaan FSC-sertifiointi soveltuu hyvin esimerkiksi Järvi-Suomen vesistörikkaille seuduille, jossa luontaisesti on runsaasti suojeluun soveltuvia rantavyöhykkeitä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa