Tuulivoimalla huikeat kasvumahdollisuudet, mutta lähinnä lännessä ja pohjoisessa

Etenkin Itä-Suomessa tulisi ratkaista tuulivoiman hyödyntämistä rajoittavat pulmat.

Tuulivoiman määrä voidaan kymmenkertaistaa nykyisestä, Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä arvioidaan. Kestävästi hyödynnettävissä oleva tuulivoimapotentiaalia on 70 000 megawattia, kun vuoden 2023 lopussa tuulivoimaa oli toteutunut hieman yli 7 000 megawatin verran. Potentiaalista yli 40 000 megawattia on maatuulivoimaa.

Voimaloiden korkeuden kasvu ja teknologinen kehitys ovat vähentäneet tuuliolosuhteiden merkitystä tuulivoiman sijoittamisessa. Tämä on lisännyt potentiaalin kasvua.

”On hyvä huomioida, että kyse on vain potentiaalista, josta todennäköisesti toteutuu vain osa. Toteutuminen ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa”, sanoo tutkija Kimmo Nurmio Suomen ympäristökeskuksesta tiedotteessa.

Alueelliset erot kasvavat

Selvityksen mukaan tuulivoimapotentiaalin maakunnittaiset erot ovat alueiden välillä suuria ja kasvavat entisestään. Valtaosa mahdollisuuksista sijoittuu länteen ja pohjoiseen, jossa on myös suurin osa jo toteutuneista ja vireillä olevista tuulivoimahankkeista.

Eniten mahdollisuuksia on Pohjois-Pohjanmaalla, lähes 10 000 megawattia, ja Lapissa, runsaat 7 000 megawattia. Vähiten mahdollisuuksia on Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa, satakunta megawattia.

Idässä tuulivoiman rakentamista rajoittavat puolustusvoimien tarpeet sekä sähkön siirtokapasiteetti. Etelässä ongelma on tiivis yhdyskuntarakenne.

”Etenkin Itä-Suomessa tulisi ratkaista tuulivoiman hyödyntämistä rajoittavia tekijöitä. Se osaltaan parantaisi näiden alueiden elinvoimaa, lieventäisi tuulivoiman keskittymisen haitallisia vaikutuksia ja hajauttaisi energiajärjestelmäämme”, Nurmio toteaa.

 

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut