Jyväskylään lisää suojelualueita, liki viidennes kaupungin metsistä nyt suojelussa

Metsien lisäksi suojellaan soita ja pienvesien ranta-alueita.

Jyväskylä on laajentanut suojelualueverkostoaan. Kaupungin metsäohjelma valmistui vuonna 2018 ja siinä sitouduttiin nostamaan suojeluaste 13,5 prosentista 17 prosenttiin. Nyt urakka on saatu valmiiksi, ja suojeluala on 1 555 hehtaaria eli 18 prosenttia Jyväskylän metsien ja soiden pinta-alasta.

Suojelualueverkoston täydennyksessä painotettiin rakennepiirteiltään monimuotoisia varttuneita ja vanhoja metsiä, joissa on eri-ikäistä lahopuuta eli lahopuujatkumo tai joihin sellainen on muodostumassa. Lisäksi suojellaan luonnontilaisia tai ennallistamiskelpoisia suoalueita ja luontoarvoiltaan edustavia pienvesien rantametsiä.

Verkostoon osoitettujen kohteiden suojelutapa on vielä auki. Myöhemmin laadittavassa ohjelmassa määritellään, toteutetaanko suojelu luonnonsuojelulain mukaisena suojeluna, kaavojen avulla vai metsänhoitoluokituksen suojelustatuksen mukaisina alueina.

Kun kaupunki hankkii tulevaisuudessa uusia alueita, luontoarvoiltaan arvokkaiksi tunnistetut alueet sisällytetään suojelualueverkostoon. Verkoston kytkeytyneisyyttä tarkastellaan yleiskaavan päivityksen yhteydessä.

Jyväskylän suojelualueverkosto on nähtävillä Maptionnaire-karttapalvelussa kesäkuun loppuun saakka. Karttapalvelussa on myös mahdollista jättää kommentteja suojelualueverkostoon liittyen.

Kommentit (1)

  1. Jyväskylän kannattaisi miettiä metsiään siltäkin kantilta miten niistä saataisiin mahdollisimman paljon energiaa kaupunkilaisten tarpeisiin. Näyttää, ettei hiiliasiat kiinnosta Kaupunkia. Vaikka on paljon omia metsiä, niin niitä ei haluttane hyödyntää siinä laajuudessa, mikä ympäristötekijät huomioon ottaen olisi mahdollista.

    Tekopyhyys loistaa kauas. Elvistellään suojelulla ja lämmitetään naapuripitäjien puilla.

    Sitä ihmettelen, ettei koivikoiden kasvatus näyttäisi olevan mitenkään esillä. Ainakin osa Kaupungin metsistä on sellaisia, että koivun kasvatus olisi mahdollista. Kuten moni koivuja kasvattanut tietää, niin puu kasvaa nopeasti ja muodostaa valoisia metsiä, joissa pintakasvullisuus on yleensä runsaampaa kuin havumetsissä.

    Kannattaa huomata sekin, että Kaupungissa toimii maailman johtava paperikonevalmistaja. Kyllä Rautpohja olisi autio, jos muualla Suomessa olisi toimittu Jyväskylän tapaan.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat