Suomalaiset haluavat lisää julkista puurakentamista – isoissa kaupungeissa vielä tekemistä

Eniten puurakentamisen lisäämistä toivottiin Etelä-Savossa, vähiten Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

Suomalaiset suhtautuvat puurakentamiseen varsin myönteisesti, ympäristöministeriön selvityksestä käy ilmi. Peräti 77 prosenttia suhtautuu myönteisesti tai erittäin myönteisesti julkisten rakennusten ­– koulujen, päiväkotien ja terveydenhuollon rakennusten sekä kerrostalojen – rakentamiseen puusta. Ja 69 prosenttia toivoo, että oma kunta lisäisi puurakentamista.

Kaikissa maakunnissa lähes 70 vastaajista toivoi puurakentamisen lisäämistä. Eniten kannatusta julkiselle puurakentamiselle löytyi Etelä-Savosta, peräti 86 prosenttia toivoi kunnan rakentavan lisää puusta. Vähiten puurakentamisen lisäämistä kaivattiin Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Tosin näissäkin maakunnissa lähes kaksi kolmesta vastaajasta toivoi julkisen puurakentamisen lisäämistä.

”Näyttää siltä, että puurakentamisen imago vaatii suurimmissa kaupungeissa vielä päivitystä. Tämä edellyttää, että kaupunki paneutuu asiaan ja osoittaa alueita tai tontteja puurakentamiselle”, puuohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino ympäristöministeriöstä sanoo.

Selvityksen tiedonkeruu tehtiin verkossa IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen otos painotettiin vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 2 000.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat