Suomen metsäteollisuus pärjää hyvin energiatehokkuudessa

Energiaviraston mukaan yleisesti käytetty energiatehokkuuden mittari sopii huonosti suomalaiselle metsäteollisuudelle.

Suomalaisen sellun- ja paperintuotannon energiatehokkuus on Energiaviraston teettämän tutkimuksen mukaan hyvää eurooppalaista keskitasoa. Suomalaistehtaiden energiankulutus sijoittuu pääsääntöisesti EU:n keskiarvoon tai sen alle.

Kokonaisenergiankulutuksessa Suomi on lähellä EU:n keskiarvoa jokaisessa tuotelajissa. Suomen sellun ja paperin yksikköenergiankulutus on yhdeksän prosenttia pienempi kuin EU-maiden keskiarvo.

Energiaviraston mukaan yleisesti käytetty energiatehokkuuden mittari energiaintensiteetti, eli energiankulutus bruttokansantuotetta tai tietyn sektorin arvonlisäystä kohti, sopii huonosti Suomen kohdalle. Näin siksi, että Suomi on yksi tärkeimmistä energiaintensiivisen sulfaattisellun tuottajista.

”On tärkeää huomioida, että neitseellisen raaka-aineen käyttö sellun tuotannossa vaatii erilaisen energiapanoksen kuin kierrätetyn raaka-aineen käyttö”, Energiaviraston uutiskirjeessä todetaan.

Tuotevalikoiman, tuotteiden laadun ja ilmaston kaltaiset tekijät tulisi viraston mukaan ottaa huomioon vertailuissa, mikä parantaisi Suomen energiatehokkuuskilpailukykyä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa