Kemeraa käytetty viime vuotta ahkerammin

Taimikon varhaishoitoon maksettiin tukea elokuun loppuun mennessä puolet edellisvuotta enemmän.

Puuntuotannon kemeravaroja oli käytetty elokuun loppuun mennessä 24,7 miljoonaa euroa, mikä oli kahdeksan prosenttia viime vuotta enemmän, Suomen metsäkeskus tiedottaa.

Tukivaroista 83 prosenttia käytettiin nuorten metsien hoitotöihin. Nuoren metsän hoitoon on maksettu tukea viidennes ja taimikon varhaishoitoon puolet edellisvuotta enemmän.

Metsäluonnonhoidon tukia oli käytetty elokuun loppuun mennessä 4,9 miljoonaa euroa, eli tuplamäärä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

”Tukivarat kyllä riittävät kasvaviinkin työmääriin. Metsätietöiden ja suometsän hoidon työt eivät ole takavuosien vauhdissa. Varsinkin Pohjois-Suomessa tukien käyttö on supistunut näissä töissä, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Koko vuodelle puuntuotannon kemeravaroja on käytettävissä saman verran kuin viime vuonna, noin 56 miljoonaa euroa. Viime vuonna puuntuotannon varojen käyttö päätyi 49 miljoonaan euroon.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Keskustelut