Taistoon vieraslajeja vastaan

Vieraslajien aiheuttamat kustannukset EU:n alueella ovat noin 20 miljardia euroa vuodessa.

Suomen luonnonsuojeluliiton johtaman VieKas Life -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta vieraslajeista sekä edistää niiden kartoitusta ja torjuntaa. Hankkeen tärkeimmät kohdelajit ovat kasvit ja niistä erityisesti EU:n vieraslajilistalla olevat jättipalsami, jättiputki ja keltamajavankaali.

Hanke tarjoaa kansalaisille työkaluja vieraslajejien tunnistamiseen ja havaintojen ilmoittamiseen. Sen mukana pääsee halutessaan myös käytännössä puhdistamaan luontokohteita haitallisista vieraskasveista.

Luonnonsuojeluliiton pääkumppaneina ovat Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Marttaliitto, Luonto-Liitto, Luonnonvarakeskus sekä Riihimäen ja Jyväskylän kaupungit.

Hanke tekee yhteistyötä myös kuntien kanssa, jotta haitalliset vieraslajit ja niiden leviämistavat huomioitaisiin paremmin viheralueiden rakentamisessa ja hoidossa.

Luonnonsuojeluliiton aluekoordinaattorit vastaavat hankkeen toiminnasta omissa maakunnissaan. Mukana ovat Keski-Suomi, Pohjois- ja Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Uusimaa.

“Haitalliset vieraslajit ovat haitta paitsi luonnolle, usein myös ihmisten terveydelle. Ongelma on erittäin merkittävä taloudellisestikin. On arvioitu, että vieraslajien aiheuttamat kustannukset EU:n alueella ovat noin 20 miljardia euroa vuosittain”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntija Markus Seppälä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut