Tornator ja valtio vaihtavat maata, kansallispuisto laajenee Rautavaarassa

Löytynsuon aluetta suunnitellaan osaksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajennusta.

Tornator Oyj ja Pohjois-Savon ely-keskus ovat sopineet 1 330 hehtaarin kokoisen Löytynsuon alueen vaihdosta Rautavaaran kunnassa. Löytynsuon aluetta suunnitellaan osaksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajennusta.

Pääosa alueesta on jo aiemmin luonnonsuojelulailla toteutettuja Tornatorin yksityisiä luonnonsuojelualueita, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Samassa yhteydessä valtion omistukseen siirtyy Tornatorilta 111 hehtaaria soidensuojelun täydennysehdotukseen sisältyviä arvokkaita suoalueita Ilomantsista.

Tornator saa vaihdossa valtiolta metsätalousalueita.

Löytynsuon alue on laajalti ojittamattomana säilynyt avointen ja puustoisten soiden monipuolinen kokonaisuus, jossa on myös luonnontilaista vanhaa metsää ja pienialaisia kangasmetsäsaarekkeita.

Pohjois-Savon liitto ja Rautavaaran kunta tekivät ympäristöministeriölle aloitteen Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta syksyllä 2020.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Suo

Kuvat