Tutkimus: Metsästysryhmän pitkäikäisyys voi vaikuttaa saalismäärään

Metsästysseurojen toimiva päätöksenteko ja yhteistoiminta sekä metsästäjien tyytyväisyys niihin ovat yhteydessä metsästyssuositusten noudattamiseen, tuoreessa väitöskirjassa todetaan.

Luonnonvarojen käyttäjien – esimerkiksi metsästäjien – tunteminen on tärkeää, koska kestävään luonnonvarojen käyttöön tarvitaan tukea varojen ruohonjuuritason käyttäjiltä, tuoreessa väitöstutkimuksessa todetaan. Turun yliopistossa väittelevä Laura Tuominen tarkasteli tutkimuksessaan erilaisia luonnonvarojen käyttäjiä, muun muassa suomalaisia hirvenmetsästäjiä.

Tutkimuksessa havaittiin, että saalismäärät vaihtelivat huomattavasti eri metsästysryhmien välillä. Lisäksi kävi ilmi, että metsästysryhmien tietyt ominaisuudet edistävät vakaampia saalismääriä.

”Yhteenvetona voin todeta, että ryhmän varhainen perustaminen ja pitkäikäisyys sekä johtajien säännöllinen vaihtuvuus edistävät saalismäärien vakautta”, Tuominen toteaa tiedotteessa.

Tutkimuksessa huomattiin myös, että metsästysseurojen toimiva päätöksenteko ja yhteistoiminta sekä metsästäjien tyytyväisyys niihin ovat yhteydessä metsästyssuositusten noudattamiseen.

”Seurojen hyvä toiminta ja jäsenten tyytyväisyys siihen parantavat luultavimmin koko järjestelmän vakautta ja toimivuutta. Keskeinen tekijä myönteisten tulosten saavuttamisessa on luottamus ja kommunikaatio metsästysryhmän sisällä, metsästysryhmien välillä ja hallintatasojen välillä”, Tuominen sanoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin metsästysseurojen saalimääriä vuosina 2007–2020.

Tuomisen väitöskirja ”Sustainable Management of Social-Ecological Systems: Insights into the importance of resource users/Sosio-ekologisten järjestelmien kestävä hallinta: Näkemyksiä luonnonvarojen käyttäjien merkityksestä” tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 28.6.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Harrastukset Harrastukset

Keskustelut