Työryhmä: Siemenviljelyksiä myös vähemmän käytetyille puulajeille

Jatkossa kaikki taimitarhakylvöihin käytettävät pääpuulajien siemenet tuotetaan siemenviljelyksiltä, uudessa siemenviljelysten perustamisohjelmassa linjataan.

Metsäpuiden siemenviljelysten uusi perustamisohjelma on julkaistu. Ohjelma perustuu Luonnonvarakeskuksen tutkimustietoon jalostetun metsänviljelyaineiston tuotantotarpeesta. Siementarvetta arvioitaessa on otettu huomioon metsänuudistamisen muutostrendit, joiden mukaan männyn viljely sekä rauduskoivun istutus lisääntyvät jonkin verran ja kuusen istutus puolestaan vähenee.

Ohjelmassa ehdotetaan, että kaikki taimitarhakylvöihin käytettävät pääpuulajien siemenet tuotetaan siemenviljelyksillä lukuun ottamatta maan pohjoisimpia osia. Männyn metsäkylvön jalostetun siemenen tavoiteosuutta ehdotetaan nostettavan. Näin varmistetaan, että metsänjalostuksen hyödyt saadaan metsänomistajien käyttöön laajamittaisemmin myös metsäkylvöissä.

Männyn tuotantotavoite asetettiin yhteensä 7 298 kiloon siemenviljelyssiementä vuodessa. Kuusen siemenviljelysten siementuotantotavoite on 1 033 kiloa koko maassa.

Puulajivalikoimaa monipuolistetaan

Pohjoisimmassa Suomessa tarvitaan edelleen metsikkösiemenen varmuusvarastointia, mutta sen tarve pienenee tulevina vuosikymmeninä jalostetun siemenen tarjonnan kasvaessa.

Puulajivalikoiman monipuolistamiseksi ehdotetaan, että perustetaan ja pidetään yllä myös siperianlehtikuusen, tammen, tervalepän, hieskoivun, metsälehmuksen ja vaahteran siemenviljelyksiä.

Ohjelmaa valmistellut työryhmä luovutti raporttinsa tänään maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito