UPM: Tavoitteena 500 lisäkilometriä vapaasti virtaavia vesiä

Kunnostettavat kohteet ovat yhtiön omistamilla alueilla tai lähellä sen omien vesivoimalaitosten alueita.

UPM aikoo vapauttaa tai kunnostaa 500 kilometriä virtavesiä vuoteen 2030 mennessä. Samalla UPM:n vuonna 2016 käynnistämä vaelluskalaohjelma sulautuu osaksi uutta virtavesiohjelmaa.

“Virtavesiohjelmassa edistetään luonnon monimuotoisuutta mm. purkamalla turhia vaellusesteitä, kuten patoja, ja uusimalla metsäautoteiden tierumpuja sekä kunnostamalla koskia ja puroja. Osallistumme myös erilaisiin pilotti- ja tutkimushankkeisiin”, kertoo ympäristöpäällikkö Mikael Rytkönen.

Sisävesien monimuotoisuudessa on kyse paitsi vaelluskalojen reiteistä ja sopivista kutu- ja poikasalueista, myös muiden uhanalaisten lajien, kuten kirjojokikorennon, jokihelmisimpukan ja vuollejokisimpukan elinympäristöjen parantamisesta. Virtavesien ekosysteemien elinvoimaisuudelle tärkeää on jatkuvuus, sillä juuri virtavedet yhdistävät eri elinympäristöjä toisiinsa.

Ohjelman hankkeista Sapsokoski ja Arvajankoski saatiin valmiiksi syksyllä 2022. Molemmissa kohteissa vanhat padot purettiin ja kosket kunnostettiin, mikä avasi virtavesireittejä ja tarjosi vaelluskaloille uusia kutu- ja poikasalueita.

UPM:n ohjelmassa vapautettujen virtavesien todentaminen ja seuranta pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoon. Lähtökohtana 500 kilometrin tavoitteelle on vuoden 2015 tilanne.

UPM pyrkii siihen, että kunnostettavat kohteet olisivat yhtiön omistamilla alueilla tai lähellä sen omien vesivoimalaitosten alueita.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto