Uudet metsävaratiedot julkaistu, metsänomistajien käytettävissä verkossa

Kaikki julkaistut metsävaratiedot ovat yksityisten metsänomistajien saatavilla tilakohtaisena tietona.

Kesällä 2020 kartoitettujen yksityismetsien uudet metsävaratiedot on nyt kokonaisuudessaan julkaistu. Tiedot ovat metsänomistajien käytettävissä Metsään.fi-palvelussa, ja ne on julkaistu myös avoimena metsä- ja luontotietona.

Suomen metsäkeskus on julkaissut tietoa 18 alueelta eri puolilta Suomea, joiden yksityismetsien metsämaan kokonaispinta-ala on liki 2,2 miljoonaa hehtaaria.

Kaikki julkaistut metsävaratiedot ovat saatavilla tilakohtaisena tietona yksityisille metsänomistajille. Inventointialueilla metsää omistaville ilmoitetaan kirjeitse tai sähköpostilla uuden metsävaratiedon valmistumisesta.

Metsävaratietoa on nyt tuotettu kartoitettujen alueiden yksityismetsistä, mutta tulevan kevään aikana tiedot tuotetaan myös esimerkiksi kuntien, yhteisöjen ja yhtiöiden metsistä.

Metsien inventointi yksittäisellä alueella kestää 1,5-2 vuotta. Tällä hetkellä Metsäkeskuksessa käsitellään aineistoja kesän 2021 laserkeilauksista ja ilmakuvauksista. Viime kesän inventoinneista metsävaratietoa aletaan julkaista kevään aikana.

Oman metsätilan tietojen tulevan julkaisuvuoden voi tarkistaa jo nyt Metsävaratiedon saatavuus -karttapalvelusta Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Metsien inventoinneissa käytetään aiempaa tarkempaa laserkeilausaineistoa ja uudistettua menetelmää. Näin myös tuotettavan metsävaratiedon laatu on jonkin verran parantunut.

”Puuston kokonaistilavuus, pohjapinta-ala, läpimitta ja pituus saadaan aiempaa hieman tarkemmin, jolloin toimenpide-ehdotuksetkin ovat entistä paremmin ajoitettuja. Myös puulajitiedoissa on selvää parannusta ja aineisto on tasalaatuisempaa”, kertoo metsätiedon johtava asiantuntija Juho Heikkilä Suomen metsäkeskuksesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus