Uusi hallitus lupaa vahvistaa metsänomistajien päätösvaltaa

Kuolinpesien lainsäädäntöä ja metsävähennyksen tasoa arvioidaan, hallitusohjelmassa todetaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon johdolla neuvoteltu tulevan hallituksen ohjelma on julkaistu. Ohjelmassa käsitellään myös metsäsektoria, osin yksityiskohtaisestikin.

Uudessa ohjelmassa luvataan vahvistaa metsänomistajien päätösvaltaa metsien käytössä.

”Haluamme kunnioittaa metsänomistajien omaisuudensuojaa lunastuslakia uudistamalla”, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah totesi.

Myös kuolinpesien lainsäädäntöä, kuten pakollista selvennyslainhuutoa, tarkastellaan. Lisäksi parannetaan metsätilarakennetta ja arvioidaan metsävähennyksen tasoa.

Metsien käyttö pohjautuu aktiiviseen ja monitavoitteiseen metsänhoitoon Kansallisen metsästrategian 2035 mukaisesti. Tarkoitus on edistää metsien kasvua ja terveyttä parantavia toimenpiteitä. Lisäksi vahvistetaan oikea-aikaisten ja -suhtaisten harvennushakkuiden tekoa ja huolehditaan myös taimikonhoito- ja ensiharvennusrästeistä. Turvemaita hyödynnetään osana metsätaloutta, ohjelmassa luvataan.

Puun saatavuudesta huolehditaan

Jotta metsäsektorin kasvu varmistetaan, on metsäteollisuuden toimintaympäristön ennustettavuutta parannettava, ohjelmassa todetaan. Niinpä esimerkiksi aiotaan lisätä ennakkovaikuttamista EU:ssa, jotta metsänomistajien asemaa, metsä- ja sahateollisuuden puun saatavuutta ja Suomen kustannuskilpailukykyä ei heikennetä.

EU:ssa valmisteltavan sääntelyn vaikutusten kokonaisarviointia suomalaiselle metsäsektorille on kehitettävä. Lisäksi sääntely on pidettävä minimitasolla, ohjelmassa linjataan.

Metsien suojelun on perustuttava vapaaehtoisuuteen. Kokonaispinta-alaan perustuvat suojelutavoitteet eivät ole tarkoituksenmukaisia, vaan luonnonsuojelu on kohdennettava suojeluarvoltaan parhaimpiin kohteisiin.

”Olemme vahvasti luonnon puolella. Pidämme huolta, että Metso- ja Helmi-ohjelmien rahoitusta jatketaan. Suojelemme kriteerit täyttäviä valtion vanhoja metsiä”, Petteri Orpo totesi tiedotustilaisuudessa.

Maa- ja metsätalousministeri kristillisdemokraateista

Uusien ministerien nimiä ei vielä kerrottu. Salkkujako on kuitenkin jo ilmoitettu. Maa- ja metsätalousministerin salkku menee kristillisdemokraateille, ilmasto- ja ympäristöministerin salkku kokoomukselle.

Kommentit (1)

  1. Kuulostaa hyvältä.
    Niinköhän vielä usko politiikkaan palautuu…?

Metsänomistus Metsänomistus