Luke: Kuolleen puun määrä metsissä lisääntyy 50 prosenttia vuoteen 2055 mennessä

Muutoksen taustalla ovat uudet sertifiointistandardit.

Lahopuun ja säästöpuiden määrä kasvaa metsissä tulevina vuosikymmeninä merkittävästi, Luonnonvarakeskuksen mallinnuksesta selviää. Muutosta ohjaavat etenkin tänä vuonna voimaan astuvat PEFC- ja FSC-sertifiointien päivitykset.

Vuoteen 2055 mennessä kuolleen runkopuun määrä metsissä kasvaa jopa 50 prosenttia.

”Skenaariot osoittavat, että uusien metsänhoidon standardien myötä kuolleen runkopuun määrää voidaan kasvattaa entisestään. Muutokset metsissämme tapahtuvat kuitenkin hitaasti”, Luonnonvarakeskuksen tutkija Hannu Salminen toteaa tiedotteessa.

Myös lehtipuiden määrä metsissä kasvaa. Siinäkin taustalla on sertifioinnin vaatimukset, joskin suurempaan kasvuun päästiin skenaarioissa, joissa käytettiin tehotettua luonnonhoitoa tai tehostettua luonnon- ja metsänhoitoa. Merkillepantavaa oli, että metsänhoidon tehostaminen ei vähentynyt lehtipuuston määrää.

”Nyt saadut tulokset vahvistavat näkemystämme, että puuntuotanto ja metsäluonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ovat yhteensovitettavissa”, toteaa metsäjohtaja Karoliina Niemi Metsäteollisuus ry:stä.

Luke mallinsi tiettyjen metsälajistolle keskeisten rakennepiirteiden kehitystä suomalaisissa metsissä Metsäteollisuus ry:n ja Sahateollisuus ry:n toimeksiannosta.

Lisää aiheesta: PEFC:n päivitetty standardi valmistuu – lisää säästöpuita ja leveämmät suojavyöhykkeet

Kommentit (1)

 1. Kuolleen puun suuri määrä on pääsääntöisesti merkki huonosta metsänhoidosta.

  Korjaamattomat tuulenkaadot ovat raaka-ainehukkaa ja lisääntymispuita tuhohyönteisille.

  Pystyyn kuolleet puut kertovat harvennusten tai elinvoimansa menettäneen uudistuskypsän metsän uudistamisen jääneen väliin. Ne voivat kertoa myös laajasta hyönteis- tai lahosienituhosta.

  Tehokas metsäpolitiikka meidät varjelkoon lahopuutäysistä muumiometsistä, joilla ei edistetä hiilen sidontaa eikä puun kasvatusta tai -teollisuutta.

  Nyt olemme käsittämättömästi menossa metsäpolitiikassa aivan väärään suuntaan kun puuta pitäisi tuottaa entistä enemmän korvaamaan fosiilisia aineita energiassa, pakkauksissa ja rakentamisessa. ja perustaa kiireesti uusia metsiä ihmisten hävittämien n. 40 milj km2:n tilalle.

  Kyllä sadat kannot (joissa elää tuhansia lajeja ja joita on kymmeniä kuutioita/ha), tuhannet kilot hakkuutähteitä ja muutamat tekopökkelöt/ha riittävät talousmetsissä.
  Kansallispuistot ja muut suojelualueet (jotka eivät pian edes ole hiilennettositojia) ovat asia erikseen.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat