MTK ja Metsäteollisuus kiittelevät uuden hallituksen hakkuulinjauksia

Ohjelmaan kirjatut leikkaukset eivät saa heikentää metsätalouden kannattavuutta, MTK vaatii.

MTK löytyy uudesta hallitusohjelmasta metsänomistajille myönteisiä asioita. Järjestö on tyytyväinen siihen, ettei hallitus lähde rajoittamaan hakkuita ja sitoutuu kansalliseen metsäohjelmaan. Kiitosta saa myös linjaus, jonka mukaan metsien käyttö perustuu jatkossakin metsänomistajan päätöksiin.

MTK kuitenkin korostaa, että ohjelmaan kirjatut leikkaukset eivät saa heikentää maa- ja metsätalouden kannattavuutta.

Metsäteollisuus ry on puolestaan tyytyväinen siihen, että uusi hallitus on ottamassa suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn turvaamisen vakavasti. Järjestön mukaan on erinomaista, että hallitus haluaa varmistaa puun saatavuuden jalostavalle teollisuudelle eikä ryhdy rajoittamaan hakkuita.

”Näyttää siltä, että teollisuuden kustannuksia ei olla kotimaisin päätöksin nostamassa. Tämä on erinomainen perusvire ja todellinen yritys turvata kilpailijamaihin verrattuna tasapuoliset toimintaedellytykset”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki sanoo tiedotteessa.

”Päälinjaukset erinomaisia”

Bioenergia ry:ssä uuteen hallitusohjelmaan suhtaudutaan myönteisesti. Kiitosta saavat muun muassa kiinteiden biopolttoaineiden huomioon ottaminen ja turpeen merkityksen tunnistaminen huoltovarmuuden kannalta.

”Hallitusohjelma tunnistaa erittäin hyvin bioenergian roolin suomalaisessa energiajärjestelmässä, ja sen päälinjaukset kiinteän bioenergian osalta ovat erinomaisia. Kotimaisten biomassojen ja turpeiden roolia huoltovarmuudelle on mietitty eri näkökulmista ja huoltovarmuutta tullaan kehittämään”, sanoo Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Liikenteen uusiutuvien biopolttoaineiden osalta ei hallitus onnistu yhtä hyvin, järjestö katsoo. Hallitus peruuttaa liikenteen polttoaineiden jakeluvelvoitteesta ja luo uuden joustomekanismin, joka lisää epävarmuutta ja vähentää tuotannon sekä käytön kannustimia.

Lisätty Bioenergia ry:n osuus (19.6.16.00)

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa