Uusi rauduskoivun siemenviljelmä Oittiin, siementä luvassa kolmen vuoden kuluttua

Uudet koivun siemenviljelykset tuottavat siementä, jolla saadaan kolmanneksen lisäkasvu, Tapiosta kerrotaan.

Tapion rauduskoivun siemenviljelmä Oitissa
Oitin uusi rauduskoivun siemenviljelmä korvaa vanhan, jo lopetetun koivuviljelmän. (Kuva: Jose Alastalo)

Tapio Siemenkeskus on perustanut uuden rauduskoivun siemenviljelmän Oittiin Hausjärvelle. Siemensatoa on luvassa noin kolmen vuoden kuluttua. Viljelmä on jalostusarvoltaan Suomen paras.

”Se tarkoittaa, että nyt viljelmälle valitut kloonit ovat aiempaa parempia. Jalostus menee koko ajan eteenpäin”, kehittämispäällikkö Juha Ruuska Tapiosta kertoo.

Uusi viljelmä perustetaan vanhan koivuviljelmän tilalle. Uudella käytössä on 15 kloonia, kun vanhalla niitä oli neljä. Suuremmalla kloonien määrällä pyritään varmistamaan pölytyksen onnistuminen ja siementen itävyys.

Rauduskoivun jalostus on edennyt männyn ja kuusen jalostusta pidemmälle. Niinpä uusimmat koivun siemenviljelykset Suomessa tuottavat siementä, joilla saadaan 30–35 prosentin lisäkasvu, erinomaiset rungon laatuominaisuudet ja vähäinen oksikkuus.

Jalostetusta siemenestä perustettu koivikko kasvaa ensimmäiset 20 vuotta Etelä-Suomessa lehtomaisella kankaalla pituutta 1 metrin ja paksuutta 1 sentin vuodessa. Nykyiset suositellut uudistusläpimitat saavutetaan Etelä-Suomessa 30–40 vuoden kiertoajalla.

Lisäksi koivu kestää syvien juuriensa ansiosta kuivuutta ja rasitusta paremmin kuin kuusi. Ilmastonmuutoksen seurauksena kuivuusjaksot tulevat olemaan Suomessa nykyistä yleisempiä.

”Koivun suosio metsänuudistamisessa on kasvamaan päin, sillä se hajauttaa kuivuuden aiheuttamia riskejä ja lisää monimuotoisuutta. Lisäksi koivu sopii hyvin myös juurikäävän vaivaamille alueille”, Ruuska kertoo.

Siemenviljelmien perustaminen on osa maa- ja metsätalousministeriön Siemenviljelysten perustamisohjelmaa 2060. Tapio saa viljelysten perustamiseen ministeriöltä SGEI-tukea.

Tapiolla on 36 siemenviljelmää, yhteensä 460 hehtaaria. Näistä kaksi on koivuviljelmiä.

Metsälehti kuuluu Tapio-konserniin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat