Uusi verkkopalvelu tehostaa luonnontuotteiden keruuta

Kerääjä.fi-palvelusta  löytyy tietoa niin kerääjistä kuin tarvittavista raaka-aineista ja määristä.

Uusi Kerääjä.fi-verkkopalvelu kokoaa yhteen luonnontuotteiden kerääjät, alan kouluttajat, luonnontuotteiden välittäjät ja ostajat. Ostajat ja välittäjät voivat palvelun avulla tavoittaa alueensa kerääjät ja ilmoittaa, mille raaka-aineille on kysyntää. Lisäksi palvelusta löytyy tietoa luonnontuotteiden keruun hyvistä käytännöistä, jokamiehenoikeuksista sekä keruukoulutuksista.

Vaikka Suomen metsissä luonnontuotteita riittää, on keruun järjestämisessä ollut vaikeuksia ja yrityksillä ollut pulmia luonnontuotteiden saannissa.

”Yritykset eivät tavoita kerääjiä tai kerääjät eivät tiedä, mille raaka-aineille olisi juuri nyt kysyntää. Kerääjä.fi-palvelusta  kerääjät saavat helposti tietoa tarvittavista raaka-aineista ja määristä”,  kertoo projektipäällikkö Marko Ämmälä Metsäkeskuksesta.

Palveluun  on rekisteröitynyt jo yli 200 luonnontuotteiden kerääjää ja ostajaa. Vähitellen palveluun kertyy kattava rekisteri alan yrityksistä ja koulutetuista kerääjistä. Kerääjät voivat hankkia palvelun kautta myös sähköisen kerääjäkortin.

”Kerääjäkorttikoulutus on valtakunnallinen ja yhdenmukainen koulutus, jolla perehdytetään luonnontuotteiden keruuseen. Kortin avulla kerääjä osoittaa ostajille, että hän hallitsee lajintunnistuksen, kestävän keruun menetelmät, laatukriteerit ja raaka-aineen esikäsittelyn”, Ämmälä sanoo.

Palvelu on tuotettu osana Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanketta, jota maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa. Mukana ovat olleet Suomen metsäkeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakeskus. Palvelun ylläpidosta vastaa jatkossa Suomen luontoyrittäjyysverkosto.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat