Uusien PEFC-kriteerien kommentointi käyntiin – ”Kaikki kommentit ovat tervetulleita”

Palaute uudistetuista sertifiointikriteereistä tulisi toimittaa standardityöryhmälle 22. lokakuuta mennessä.

Päivitettyjen PEFC-sertifioinnin kriteerien julkinen kuuleminen on alkanut. Kriteerien päivitystä tehnyt PEFC-standardiryhmä kutsuu kaikki metsänhoidon kestävyydestä ja metsänhoidon vaatimuksista kiinnostuneet organisaatiot ja henkilöt kommentoimaan kriteeriluonnosta. Kommentteja voi toimittaa standardin laajuudesta ja kattavuudesta sekä jokaista kriteeriä koskien.

Kriteeristöluonnos löytyy PEFC-standardityöryhmän verkkosivuilta.

”Kaikille avoin kuuleminen tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa PEFC-metsien hoidon sisältöön. Kaikki kommentit ovat tervetulleita täydentämään käytettävissämme olevien ajatusten kirjoa”, standardityöryhmän puheenjohtaja Paavo Pelkonen kertoo.

Työryhmä käsittelee saamansa palautteen ja vastaa siihen. Lopullinen versio uudistetusta sertifiointikriteeristöstä toimitetaan PEFC Suomelle vuoden loppuun mennessä.

Pelkonen kertoo, että työryhmällä on ollut käytössä selvitys, jossa on arvioitu päivityksen vaikutuksia monimuotoisuuteen ja metsienhoidon kustannuksiin. Uudistuksen myötä esimerkiksi suojakaistat levenevät ja niille jätettävien säästöpuiden määrä kasvaa – jäävän lisäpuuston arvoksi on Tapion selvityksessä laskettu noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut

Kuvat