Uusilla menetelmillä metsätietoja yksittäisten puiden tasolta

Metsäkanta-karttapalveluun on laskettu yli 100 miljoonan puun tiedot Suomen metsistä.

Käyttäjän valitsemalle alueelle haetut tilastotiedot lajiteltuna puulajeittain.

Unite-osaamiskeskuksessa on kehitetty Metsäkanta-karttapalvelu, johon laskettu yli 100 miljoonan puun tiedot Suomen metsistä. Palvelun karttanäkymästä voi tarkastella yksittäisiä puita lajiteltuna pituuksittain ja puulajeittain. Kartta visualisoi myös puuston alueellista jakautumista ja siten tarjoaa tietoa hakkuumahdollisuuksista.

”Metsäkanta on kehitetty helpottamaan metsien visualisointia ja tilastotietojen tarkastelua. Metsäkannan karttanäkymä ja kattavat tilastotiedot helpottavat metsän taloudellisen arvon ja hoidon tarpeen kartoittamista”, kertoo tietoteknisestä toteutuksesta vastannut apulaistutkija Matti Hyyppä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Metsäkannan karttanäkymä. Eri puulajit kuvattuna eri värein. Mitä pidempi puu on sitä tummempi ja suurempi yksittäinen väritetty ympyrä.

Palvelu perustuu osaamiskeskuksen kehittämiin menetelmiin, joilla saadaan tietoa yksittäisten puiden tasolla. Tiedot lasketaan Maanmittauslaitoksen avoimen laserkeilausdatan perusteella.

”Kun puut tunnetaan tarkemmin, voidaan metsään jättää elinvoimaisimmat, hiiltä parhaiten sitovat puut ja tehdä ratkaisuja, jotka tukevat biodiversiteettiä nykyistä paremmin. Näin voidaan parantaa metsien hiilinielukapasiteettia jopa 10 prosentilla”, kertoo professori Juha Hyyppä Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.

Hän kuitenkin muistuttaa, että nykyinen kansallinen laserkeilausaineisto ei välttämättä vielä riitä tällaiseen optimointiin. Laserkeilausaineistot kuitenkin tihentyvät koko ajan ja sitä kautta saadaan entistä enemmän laatutietoa.

Testaajat haussa

Metsäkanta-palvelu on tehty kokeilukäyttöön, ja sen tarkoitus on esitellä yksinpuintulkinnan mahdollisuuksia. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada kehitetyt yksinpuinlaskennan menetelmät osaksi metsätietojärjestelmiä palvelemaan tiedon tuotantoa.

Metsäkantaa testaamaan haetaan nyt henkilöitä, jotka työskentelevät metsätietojärjestelmien parissa.

Unite on tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen osaamiskeskittymä, yksi Suomen Akatemian lippulaivoista. Keskittymän koko nimi on ”Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia”.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Artikkelit