Vahvaa kasvua luonnontuotealalla

Luomusertifiointia kannattaisi lisätä sekä metsä- ja luontoalan yrittäjien yhteistyötä tiivistää, jotta raaka-aine saadaan tehokkaammin markkinoille, linjaa Suomen metsäkeskuksen luonnontuotealan tulevaisuuskatsaus.

Kotimainen luonnontuoteala on kasvanut viime vuosina vahvasti, ja sen arvioidaan työllistävän noin 3 000 henkilöä vuositasolla. Alan kokonaisliikevaihto oli vuonna 2020 lähes 780 miljoonaa euroa. Suomen metsäkeskuksen tuoreen tulevaisuuskatsauksen mukaan marjojen ja sienten lisäksi jatkojalostajia kiinnostavat myös erikoisluonnontuotteet, kuten kuusenkerkät, koivunlehdet, pihka, pakuri ja mahla.

Metsäkeskuksen mukaan luonnontuotteiden raaka-aineketjuun tarvittaisiin tukkuporrasta, joka varmistaisi raaka-aineiden riittävän saatavuuden ympäri vuoden. Lisäksi metsä- ja luontoalan yrittäjien kannattaisi lisätä yhteistyötä, jotta raaka-aineita tuottavia metsänomistajia löytyisi paremmin.

”Kun uudet metsänomistajasukupolvet ottavat vastuuta metsistä, monia kiinnostavat luonnontuotteiden mahdollisuudet. Metsäalan yrittäjillä on usein metsänomistajiin valmiit kontaktit, joista olisi hyötyä myös luonnontuotealan yrittäjille. Yhteistyö voisi poikia myös uudenlaista liiketoimintaa, kuten koivunlehtien ja kuusenkerkän keruuta taimikonhoidon yhteydessä tai männynkuoren talteenottoa energiapuun korjuun yhteydessä”, sanoo yrityspalveluiden päällikkö Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta.

Luomukeruualueita tarvittaisiin lisää

Luonnontuotteista erityisesti luomutuotteiden vienti kasvaa. Vuonna 2020 luomuluonnontuotteita vietiin noin 60 miljoonalla eurolla.

Vientiä on mahdollista lisätä, mutta se edellyttäisi, että luomulaatuista raaka-ainetta olisi saatavilla paremmin ja metsiä sertifioitaisiin luomukeruualueiksi.

”Sertifiointiin on hyvät mahdollisuudet, koska metsäpinta-alastamme arviolta yli 90 prosenttia olisi jo nyt luomukeruukelpoista”, näkee Luomua metsäluonnosta -hankkeen projektipäällikkö Anne Annala Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus tarjoaa luonnontuotealan yrittäjille muun muassa tietoa koivunmahlan valutukseen, kuusenkerkän keruuseen ja erikoissienten viljelyyn sopivista metsistä maakunnittain ja kunnittain.

Luonto Luonto

Keskustelut

Kuvat