Uusimmat metsävaratiedot maakunnittain julki

Koko Suomen puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 482 miljoonaa kuutiometriä.

Luonnonvarakeskus on julkaissut uusimmat metsävaratiedot maakunnittain. Tiedot perustuvat vuosina 2015–2019 mitattuun valtakunnan metsien inventoinnin aineistoon.

Suomessa on metsätalousmaata kaikkiaan 26,3 miljoonaa hehtaaria, mikä kattaa 86 prosenttia maapinta-alasta. Metsätalousmaasta reilu kolme neljäsosaa on metsämaata, noin kymmenen prosenttia heikompikasvuista kitumaata ja kaksitoista prosenttia joutomaata. Metsäautoteitä ja muita metsätalouden tarvitsemia huoltoaloja on metsätalousmaan pinta-alasta prosentin verran.

”Metsämaan osuus on suurin Etelä-Savossa, missä maapinta-alasta 85 prosenttia on metsämaata. Pienin metsämaan osuus on Ahvenanmaalla, 41 prosenttia maapinta-alasta”, kertoo johtava tutkija Kari T. Korhonen Luonnonvarakeskuksesta.

Puustosta puolet mäntyä

Koko Suomen puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla on 2 482 miljoonaa kuutiometriä. Siitä puolet on mäntyä, 30 prosenttia kuusta ja 20 prosenttia lehtipuuta.

Neljäsosa puuston tilavuudesta on soilla ja loput kankailla. Kaksi kolmasosaa puuston tilavuudesta sijaitsee Etelä-Suomessa. Maakunnista pinta-alaltaan suuressa Lapissa on kuitenkin eniten puuta, 421 miljoonaa kuutiometriä. Etelä-Suomen maakunnista puuta on eniten Keski-Suomessa, 198 miljoonaa kuutiometriä.

Puuntuotannon maalla puuston tilavuudesta on 90 prosenttia. Puuntuotannon ulkopuolelle jäävät muun muassa suojelualueet.

Kanta-Hämeessä suurin keskitilavuus

Puuston keskitilavuus metsämaalla on 119 kuutiometriä hehtaarilla. Etelä-Suomessa keskitilavuus on 145 kuutiometriä ja Pohjois-Suomessa 88 kuutiometriä hehtaarilla. Maakunnista suurin puuston keskitilavuus on Kanta-Hämeessä, 173 kuutiometriä hehtaarilla ja pienin Lapissa, 76 kuutiometriä hehtaarilla.

Puuston vuotuinen kasvu metsä- ja kitumaalla on 108 miljoonaa kuutiometriä ja keskikasvu 4,7 kuutiometriä hehtaarilla. Metsämaalla vuosittainen keskikasvu hehtaarilla on 5,2 kuutiometriä. Suurinta vuosittainen keskikasvu metsämaalla on Kanta-Hämeessä, 8,3 kuutiometriä hehtaarilla. Lapissa metsämaan vuosittainen keskikasvu jää 2,3 kuutiometriin hehtaarilla.

Maakunnittaiseen metsävaratietoon voi tutustua tarkemmin Luonnonvarakeskuksen sivuilla.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat