Luke: Mustikka näyttää runsastuneen tällä vuosituhannella

Suunta on kääntynyt, professori Raisa Mäkipää arvioi.

Luonnonvarakeskuksen vetämä koko Suomen kattava metsä- ja suokasvillisuuden inventointi – Operaatio Mustikka − jatkuu tänä kesänä. Nyt vuorossa on Keski- ja Pohjois-Suomen koealat.

Viime kesänä inventoitiin Etelä-Suomen koealoja. Alustavien tulosten mukaan mustikan ja metsäkerrossammalen runsaus näyttää kasvaneen viimeisten 27 vuoden aikana.

”Havainnot ovat merkittäviä, koska aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu näiden lajien taantuneen 1950-luvun jälkeen ja nyt tehty inventointi näyttää suunnan kääntyneen”, tutkimusprofessori Raisa Mäkipää Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Mustikan peittävyys on pienin metsänuudistamisen jälkeen taimikoissa. Etenkin maavarsia katkova maanmuokkaus heikentää mustikkavarvikoita.

Tänä kesänä mittauksia tehdään 2 000 koealalla. Maastossa työskentelee 12 ryhmää, joissa kussakin on kasvillisuusinventoinnista vastaava biologi ja puustomittauksia tekevä asiantuntija.

Inventointia tehdään viimeksi 27 vuotta sitten tutkituilla koealoilla. Uusimpia tuloksia verrataan vuosien 1985 ja 1995 tuloksiin ja selvitetään, mitä muutoksia kasvillisuudessa on tapahtunut.

Tutkimus on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Tutkimusta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto ja Hako Ollikaisen säätiö.

Lisää aiheesta: Kasvillisuusinventointi tulee osaksi VMI:tä

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Keskustelut

Suo

Kuvat