Viime vuonna varhaishoidettiin 42 000 hehtaaria taimikoita

Taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa tuettiin yhteensä 36 miljoonalla eurolla.

Suomen metsäkeskuksen mukaan kemeravaroin hoidettiin viime vuonna kaikkiaan noin 143 000 hehtaaria taimikoita ja nuoria metsiä.

Taimikoiden varhaishoitoa tuettiin 42 000 hehtaarilla. Edellisvuonna yksityismetsien taimikoita varhaisperattiin alle 25 000 hehtaaria. Nuorten metsien harvennuksiin kemeratukia maksettiin 73 000 hehtaarille. Pienpuun korjuutukea maksettiin 28 000 hehtaarille.

Valtion varoja taimikoiden ja nuorten metsien hoidon tukemiseen käytettiin yhteensä 36 miljoonaa euroa. Summasta lähes puolet meni nuorten metsien hoidon tukeen, reilu kolmannes nuorten metsien harvennukseen ja pienpuun korjuuseen. Varhaishoitoon käytettiin viidennes kemeratuista.

Tukihaku avataan taas toukokuussa

Nuorten metsien tukien haku on ollut suljettuna syksystä alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tukien haku avataan seuraavan kerran vappuna, tai mahdollisesti jo tätä aiemmin.

Taimikoiden varhaisperkausten tukia metsänomistajat ovat voineet hakea koko ajan. Samoin metsäteiden kunnostukseen, suometsien hoitoon ja terveyslannoituksiin tukia on voinut hakea jatkuvasti.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito